Title Image

Verkkosivut

Verkkosivujen toteutuksessa lähtökohtana on hakukoneystävällisyys, käyttäjäystävällisyys ja hyvät edellytykset konversioille. Jokainen verkkosivuprojekti räätälöidään asiakkaan liiketoimintaa tukevaksi ja yksilöllisiä tarpeita vastaavaksi niin toiminnoiltaan kuin ulkoasultaankin.

Vahva verkkosivuosaaminen

Kiinnitämme huomiota verkkosivujen rakentamisessa käyttämämme WordPress-ohjelmiston jatkuvasti laajeneviin ja uudistuviin käytännöllisiin ominaisuuksiin. Tämä on tärkeää erityisesti silloin, kun uudet ominaisuudet voidaan hyödyntää asiakkaan verkkoliiketoimintaa tehostavana tekijänä.

Huomioimme sivustouudistuksissa myös asiakkaan sivuston aiemmin saavutetun hakukonenäkyvyyden. Tällöin uudella sivustolla on hyvät ja vahvat lähtökohdat jatkuvalle hakukoneoptimoinnille, ja yhä paremmalle löydettävyydelle.

Verkkosivuston kyky kestää aikaa ja alati muuttuvia ja päivittyviä vaatimuksia on ensisijaisen tärkeää optimaalisen hyötysuhteen takaamiseksi. Oleellista on esimerkiksi sivuston sujuva ja turvallinen päivitettävyys, johon panostamme aina heti projektin suunnittelun alusta lähtien.

Ulkoasu

Sivujen ulkoasu toteutetaan aina asiakkaan haluamalla tavalla! Sivuston ulkoasu on ensimmäinen asia, johon vierailija kiinnittää huomiota, joten se luo heti mielikuvan yrityksestä. Hyvä verkkosivusto näyttää tuoreelta ja hyvältä. Tyylikkäät ja harkitusti sijoitetut elementit ovat avainasemassa. Annamme kuitenkin aina suosituksia, jos huomaamme että ulkoasun elementit voivat vaikuttaa negatiivisesti esimerkiksi konversioihin.

Responsiivisuus

Responsiiviset verkkosivut muuntautuvat sulavasti myös tablettien ja älypuhelimien näytöille. Sama sisältö voidaan kätevästi näyttää kaikille kävijöille, eikä sisältöä tai sivustoa tarvitse tehdä erikseen eri laitteille.

Hakukoneystävällisyys

Laadukkaat verkkosivut ovat hakukoneystävälliset. Tällaiset sivut löytyvät hyvin hakukoneista, ja sisältö on lukijaa kiinnostavaa sekä hyödyllistä. Hakukoneystävällinen teksti on yksilöllistä, tuo esiin oleellista tietoa ja on monipuolista, helppolukuista ja hyvin jäsenneltyä.

a