Verifone BlueCommerce sivuston uudistus

BlueCommerce on Suomessa kehitetty palvelu kotimaisten sekä kansainvälisten monikanavaisten verkkomaksujen vastaanottamista ja käsittelyä varten. Verifonen mahdollistaman kokonaisratkaisun tunnettavuuden lisäämiseksi tarvittiin moderni ja selkeä verkkosivusto, joka auttaa yrittäjää valitsemaan yrityksen tarpeita parhaiten vastaavat ratkaisut maksupäätteisiin, verkkomaksamiseen sekä oheislaitteisiin ja palveluihin liittyen.
Vuosi

2021

Tavoitteet

Sivustoprojektin tavoitteena oli tehdä palvelut ja tuotteet helposti löydettäviksi, tukea myynnin kasvua sekä lisätä palvelun tunnettavuutta. Samalla haluttiin päivittää BlueCommercen visuaalinen ilme vastaamaan nykytilannetta.

Aloitus
Sivustoprototyyppi
Välipalaverit ja toteutus
Tekninen toteutus
Julkaisu ja ylläpito

Aloitus

BlueCommerce sivustoprojekti aloitettiin määrittelemällä projektin tavoitteet ja aikataulu. Sovimme sivuston sisällöntuotannollisista tarpeista, sivuston rakenteesta ja visuaalisista linjauksista. Asiakkaalla oli sivustosta selkeä visio, jota pääsimme sivustotiimimme kanssa kehittämään eteenpäin.

Sivustoprototyyppi

Alkubriiffiin perustuen suunnittelimme ja rakensimme sivustosta muutaman sivun käsittävän prototyypin ulkoasun esittelyä varten sekä asiakkaan ja tekijöiden välisen keskustelun tueksi. Sivustoprototyyppiin määrittelimme sivustolla käytettävät fontit, teksti- ja kuvapaikat sekä tarvittavat infografiikat.

Välipalaverit ja toteutus

Ensimmäisessä välipalaverissa kävimme asiakkaan kanssa läpi ehdotuksen ulkoasusta ja kehitimme ehdotusta eteenpäin yhteisen keskustelun pohjalta. Tavoitteenamme oli moderni ja selkeä ulkoasu, jossa on huomioitu sivuston konversiopisteet ja responsiivisuus eri laitteilla. Ulkoasun hyväksynnän jälkeen aloitettiin sivuston tekninen toteutus.

Tekninen toteutus

Sivuston julkaisujärjestelmäksi valittiin WordPress sen muokattavuuden ja helppokäyttöisyyden perusteella. Sivustolla on myös maksupäätteiden verkkokauppa, jonka alustana toimii WordPressin kanssa saumattomasti yhteensopiva WooCommerce. Sivuston teknisessä toteutuksessa keskityttiin etenkin sivuston helppokäyttöisyyteen ja käyttökokemukseen eri näyttölaitteilla. Tiedon löytäminen ja BlueCommerce palvelun tilaaminen haluttiin tehdä mahdollisimman helpoksi.

Julkaisu ja ylläpito

Sivusto julkaistiin alkusyksystä 2021 tiiviin kesän yli kestäneen kehitystyön jälkeen ja uudistus sai heti hyvän vastaanoton Verifonen henkilöstön sekä käyttäjien keskuudessa. Verifone turvautuu Horisontti Median ylläpitopalveluun ja sivustoa myös jatkokehitetään aktiivisesti erilaisten konversio-optimoinnin työkalujen avulla. Julkaisun jälkeen sivustolle aloitettiin myös kattavat markkinoinnin toimenpiteet.

Verifonella oli tarve päivittää BlueCommerce -palvelun verkkosivusto. Löysimme avuksemme Horisontti Median, josta saimme ammattitaitoista apua suuren projektin toteutukseen. Saimme mitä haimmekin eli hyvää palvelua avaimet käteen -periaatteella. Parasta projektissa oli meille se, että Horisontti Medialla asiat hoidettiin itsenäisesti alusta loppuun.

Edward Ingman, Verifone BlueCommerce