Hyviä fontteja on saatavilla enemmän kuin riittävästi, mutta tarkoituksenmukaisen ja tunnusomaisen kirjasintyylin valinta kannattaa ulkoistaa ammattilaisen hoidettavaksi. Hyvästä fonttivalinnasta kertoo tekstin luettavuus ja sopivuus alustaan. Esimerkiksi kaikki printtiin soveltuvat fontit eivät toimi digiympäristössä tai toisinpäin.

Logon ja kirjasintyylin lisäksi tunnusomainen kokonaisilme koostuu myös muutamasta harkitusta tunnusväristä ja valitusta kuvatyylistä. Graafisen ohjeston avulla pyritään huolehtimaan siitä, että yritysilmeen viesti pysyy yhdenmukaisena käyttäjästä tai aineiston käsittelijästä riippumatta.

Yritysilmeeseen kuuluvat

  • Logon suunnittelu
  • Värimaailman määrittely
  • Typografiset valinnat
  • Kuvamaailma ja graafisen elementit
  • Graafinen ohjeisto
  • Yritysilmeen suunnittelun tavoitteet

  • Eri alustoilla ja ympäristöissä johdonmukaisesti toimiva kokonaisuus
  • Yritysviestinnän ja markkinoinnin perustan luominen
  • Yrityksen arvojen ja ydinviestin kiteyttäminen visuaaliseen muotoon
  • Mahdollisuus erottautua kilpailijoista