Dance Makers
verkkokaupan uudistus

Suomen Tanssitarvike etsi alkuvuodesta 2020 kokonaisvaltaista kumppania verkkokauppa-uudistukseen ja saimme kunnian vastata kutsuun. Projektin aikana uudistimme Suomen Tanssitarvikkeen verkkokauppa-alustan ja autoimme uuden brändi-ilmeen määrittelyssä. Vastasimme projektin toteutuksessa kaikista osa-alueista, joihin kuului mm. verkkokaupan vaatimusmäärittely, ulkoasun suunnittelu, tekninen toteutus ja ylläpito.
Vuosi

2021

Tavoitteet

Projektin tavoitteena oli uudistaa Suomen Tanssitarvikkeen verkkokauppa-alusta Woocommerce-pohjalle ja yhdistää kaksi eri brändin alla toimivaa liiketoimintaa yhden verkkosivuston alle. Jatkossa Suomen Tanssitarvike tunnetaan nimellä Dance Makers!

Aloitus
Ideointi ja prototyyppi
Tekninen toteutus
Julkaisu ja ylläpito

Aloitus

Dance Makers verkkokaupan uudistus aloitettiin verkkokaupan vaatimusmäärittelyllä. Kartoitimme verkkokauppaan haluttavat toiminnallisuudet ja integraatiot, jonka pohjalta laadimme projektisuunnitelman sekä alustavan aikataulun toteutukselle. Aloituspalaverissa saimme asiakkaalta melko vapaat kädet ehdottaa verkkokaupalle uutta ulkoasua sekä rakennetta ja projekti lähtikin liikkeelle uuden rakenteen suunnittelulla ja ulkoasuprototyypin rakentamisella.

Ideointi ja prototyyppi

Aloitimme ulkoasun suunnittelun tutustumalla perinpohjaisesti Dance Makersin brändiin ja asiakkaan toimittamaan muutamaan referenssisivustoon. Uuden sivuston ulkoasun haluttiin viestivän Dance Makersin uutta nuorta ja raikasta imagoa, jota lähdimme tavoittelemaan minimalistisella ulkoasulla ja pitämällä kuvamaailman harkittuna ja tyylikkäänä. Toteutimme asiakkaalle prototyypit tärkeimmistä sivupohjista ja niiden hyväksymisen jälkeen aloitimme teknisen toteutuksen.

Tekninen toteutus

Dance Makersin uusi verkkokauppa rakennettiin WordPress + Woocommerce alustalle. Pohjana käytimme Horisontti Median omaa WordPress Starter teemaa, jonka ulkoasu räätälöitiin täysin vastaamaan suunniteltuja ulkoasuprototyyppejä. Dance Makers sivusto sisältää kaikki verkkokaupan perustoiminnot sekä laajat integraatiot asiakkaan kassajärjestelmään. Muun muassa verkkokaupan tuotehallinta ja varastosaldopäivitykset tapahtuvat kokonaisuudessaan asiakkaan kassajärjestelmän kautta helpottaen asiakkaan päivittäisiä toimintoja huomattavasti. Myös verkkokaupan sisällönhallinta on tehty asiakkaalle mahdollisimman helpoksi. Sisällön päivittäminen ja uusien alasivujen luonti on yksinkertaista ja luontevaa.

Julkaisu ja ylläpito

Sivuston julkaisuajankohta lyötiin lukkoon jo hyvissä ajoin ja verkkokauppa testattiin perinpohjaisesti ennen julkaisua. Julkaisu ajoitettiin ennen asiakkaan tärkeintä sesonkia, jolla varmistettiin, että mahdolliset bugit oli korjattu ja verkkokauppa oli täydessä iskussa sesongin saapuessa.

Dance Makers valitsi verkkokaupalleen myös Horisontti Median ylläpitopalvelun. Ylläpitopalvelu sisältää oman pilvipalvelimen, DNS-ylläpidon ja WordPress pohjan sekä lisäosien päivitykset kuukausittain. Lisäksi teemme asiakkaan puolesta pienet muutokset sivustolle ja huolehdimme sivuston tietoturvasta.

Lähtötilanne verkkosivujemme uudistamiselle oli se, että meidän piti yhdistää kaksi eri brändin alla toimivaa liiketoimintaa yksien sivujen alle. Halusimme antaa Horisonttimedialle vapaat kädet ehdottaa kotisivujen uutta ja yhtenäistä visuaalista ilmettä. Jo ensimmäisen vedoksen toteutus oli erittäin onnistunut. Liika kikkailu oli jätetty pois ja keskitytty oleelliseen. Tästä oli hyvä jatkaa eteenpäin tarkempien yksityiskohtien suunnitteluun.

Projektin toinen keskeinen tavoite, oli saada yhdistettyä meidän oma kassajärjestelmä uusien sivujen verkkokauppaan. Niin, että varastosaldot ja tilaukset siirtyisivät saumattomasti eikä meidän omaa kassajärjestelmää tarvitsisi isommin muuttaa. Tästä saimme jo tarjousvaiheessa selkeän kuvauksen miten se tulisi toteuttaa ja mitkä olisi sen kustannukset ja työmäärä meidän päässä.

Tehtävät oli priorisoitu hyvin, niin että vältyimme alkuvaiheessa turhalta työltä. Vaikka välillä me olisimme kova into päällä halunneet edistää jotain tiettyä asiaa, niin saimme hyvin ohjeistuksia siitä mihin kulloinkin piti keskittyä ja erityisesti miksi. Tehokasta ajankäyttöä! Projektille sovittiin selkeä ja riittävän pitkä toteutusaika. Myös optimaalinen julkaisuajankohta mietittiin yhdessä huolella. Selkeät askelmerkit mahdollistivat sen, että olimme koko ajan kärryillä missä mennään ja erityisesti se, että mitä meidän kulloinkin piti tehdä, jotta pysyimme aikataulussa.Tämä projekti oli kokonaisuudessaan hyvä esimerkki siitä, että kun ammattilaiset ovat asialla, niin heille kannattaa uskaltaa antaa riittävän vapaat kädet toteutukseen.

Oli verkkokauppa- tai kotisivuprojektinne sitten iso tai pieni, niin suosittelemme lämpimästi Horisontti Mediaa.

Jorma Leitzinger, Dance Makers