Hakukoneoptimointi ei ole nopea toimenpide, koska hakukoneet huomioivat lukuisia tekijöitä hakusijoitusten määrittelyssä. Kiristyvän kilpailutilanteen ohella teknologian jatkuva kehittyminen tuo omat haasteensa hakukoneoptimointiin, sillä Googlen hakutuloksissa näkymiseen vaikuttavat seikat ja painopisteen elävät ja päivittyvät jatkuvasti. Googlen tekoäly kerää dataa, sekä oppii uutta käyttäjistä ja verkkosivuista lakkaamatta. Tekoäly mm. tekee analyysejä käyttäjien aiemmista hauista ja heidän verkkosivukäyttäytymisestään, ja antaa niiden perusteella osuvimmiksi arvottamansa hakutulokset käyttäjille.

Voimme auttaa sinua verkkosivujesi hakukoneoptimoinnissa! Analysoimme verkkosivusi tilanteen SEO-näkökulmasta sekä sisällöllisten, että rakenteellisten seikkojen osalta ja annamme konkreettiset parannusehdotukset, sekä tarvittaessa lisätukea ehdotusten toteuttamiseen ja sisällöntuotantoon.

Toteuttamamme verkkosivut ja verkkokaupat on aina tehty hakukoneystävällisyys huomioiden projektin alkumetreiltä saakka.

Miksi SEO on tärkeää?

Kun sivuston sijoitus hakukonetuloksissa paranee, ohjautuu sivustolle entistä enemmän laadukasta ja maksutonta liikennettä. Hakukoneoptimoinnin kohdalla on tärkeää seurata ja analysoida sivuston liikennettä ja kävijädataa, jotta sivustoa voidaan kehittää. Google Analytics tarjoaa monipuoliset työkalut, joiden avulla saadaan kerättyä tietoa mm. siitä mistä kanavista liikennettä saadaan ja kuinka paljon, sekä siitä mitä kävijät sivustolle saavuttuaan tekevät.

Verkkosivujen tekninen toteutus vaikuttaa siihen, kuinka hyvin Googlen hakurobotit löytävät sivuston eri alasivut ja saavat ne indeksoitua, eli lisättyä Googlen tietokantaan. Jos verkkosivua ei ole indeksoitu Googlen tietokantaan, sitä ei löydy Googlen hakutuloksista.

Myös verkkosivun käyttäjäystävällisyyteen on syytä panostaa olennaisena osana hakukoneoptimointia. Google tarkkailee ihmisten käyttäytymistä ja voi joko parantaa tai heikentää sivujen näkymistä hakutuloksissa riippuen siitä, kuinka pitkään ihmiset sivustolla viipyvät.

Hyvin hakukoneoptimoitu verkkosivu maksaa itsensä takaisin pitkässä juoksussa, kun orgaanisen eli maksuttoman liikenteen määrää saadaan paremman hakukonenäkyvyyden seurauksena kasvatettua.

Toimintaperiaate

Verkkosivun hakukonenäkyvyyteen vaikuttavat tekijät voidaan jakaa kolmeen eri osa-alueeseen; tekniseen toteutukseen (techical SEO), sisältöön (on-page SEO), sekä ulkoisiin tekijöihin (off-page SEO).

Tekniset seikat hakukoneoptimoinnissa liittyvät pitkälti optimaalisen käyttäjäkokemuksen tarjoamiseen, sekä sivuston hakukoneystävälliseen rakenteeseen. Teknisen SEO:n kulmakiviä ovat mm. sivuston nopeus, mobiiliresponsiivisuus, sekä sivukartat ja hakukonerobotteja ohjaavat tiedostot.

Kun yhä suurempi osa verkkoliikenteestä siirtyy tietokoneilta puhelimille ja tableteille, on sivuston mobiiliystävällisyys äärimmäisen tärkeä seikka. Google korostaakin nykyään sujuvan ja nopean mobiilikokemuksen tärkeyttä, ja se on yksi tärkeimmistä sijoituskriteereistä hakutulosten arvottamisessa.

Jos sivu on mobiiliystävällinen, eli responsiivinen, Google sijoittaa sivun paremmalle sijalle hakutuloksissa. Sähäkkä latausnopeus ja helppo käytettävyys ovat avaintekijöitä sivuston mobiilitoimivuudessa ja niitä Google arvostaa.

Sivuston sisällöllisessä SEO:ssa painotus on verkkosivun teksti- ja kuvasisällöissä, jotka pyritään optimoimaan sekä hakukoneita, että verkkosivuvierailijoita varten. Selkeä sivurakenne ja laadukas, informatiivinen sisältö pyrkivät tekemään sivustosta kiinnostavamman potentiaalisten asiakkaiden näkökulmasta katsottuna.

Ulkoiset tekijät liittyvät sivuston ulkopuoliseen linkitykseen eli linkkeihin, jotka ohjaavat verkkosivulle muilta sivuilta. Google käyttääkin myös ulkoisia linkkejä apuna sen arvioimisessa, kuinka relevanttia sisältöä sivusto tarjoaa. Positiivisesti hakukonenäkyvyyteen vaikuttavia ulkoisia linkkejä voivat olla esimerkiksi suosituista blogeista olevat linkit tai toisten yritysten, esimerkiksi yhteistyökumppaneiden linkitykset.

Miten SEO tukee muuta mainontaa?

Hakukoneoptimointi ei ole sama asia kuin hakukonemainonta. Hakukoneoptimoinnilla tavoitellaan verkossa ilmaisia klikkauksia, kun taas hakukonemainonta (oli kyseessä sitten hakusanamainonta, Display- tai Discovery -mainonta, taikka Shopping -mainonta), on maksettua mainontaa.

SEO ja SEM, hakukonemainonta, luovat yhdessä tehokkaan, toisiaan tukevan kokonaisuuden. Hakukonemainonnan tavoite on saada kasvatettua verkkosivun kävijäliikennettä, sekä vallata näyttöalaa hakutulossivulta. Hakukonemarkkinoinnin kohdalla kannattaakin panostaa maksetun mainonnan ja optimoinnin yhteistyöhön, jolloin ne auttavat toisiaan markkinoinnin tavoitteiden saavuttamisessa mahdollisimman hyvin.

Myös sosiaalinen media on tuonut oman mausteensa hakukoneoptimointiin. Kattava somenäkyvyys, sekä suositut kuvat, videot ja julkaisut esimerkiksi Facebookissa, Instagramissa tai LinkedInissä kohentavat niihin linkittyvän sivuston arvoa Googlen silmissä. Laadukas sisältö ja säännöllinen aktiivisuus sosiaalisen median kanavissa tukevat siis verkkosivujen hakukonenäkyvyyttä, sillä Google rekisteröi positiiviset signaalit ihmisiä kiinnostavasta sisällöstä ja antaa sivustolle entistä enemmän hakukonenäkyvyyttä.