Aloitin graafisena suunnittelijana Horisontilla vuonna 2020 syksyllä eli olen työskennellyt täällä nyt noin puolitoista vuotta. Yksi suurimmista projekteista, johon olen työskentelyni aikana osallistunut, on Horisontti Median oman visuaalisen ilmeen päivittäminen. Uusi ilme julkaistiin pari kuukautta sitten markkinointimme kehittämistyön tuloksena. Projekti on tuntunut pitkältä, mutta tuoreelle graafikolle sitäkin antoisammalta. Ennen kuin menen projektiin tarkemmin, sanon vielä sanasen graafisesta suunnittelusta siltä varalta, ettei työnkuva ole ennestään tuttu.

Mihin graafikkoja tarvitaan?

Graafisen suunnittelijan rooli vaihtelee riippuen siitä missä graafikko työskentelee ja mihin hän alallaan suuntautuu. Graafikko voi työskennellä esimerkiksi mainostoimistossa, taittajana, painotalossa tai digisuunnittelutoimistossa. Työtehtäville on yhteistä viestin tukeminen visuaalisin keinoin sekä eri elementtien hierarkian suunnittelu. Johdonmukaisuudella ja selkeydellä pyritään kohti tehokkaampaa ja vaikuttavampaa viestintää. Suunnittelutyön konkreettinen lopputulos on yleensä verkko- tai printtituote.

Oma työnkuvani Horisontilla on monipuolinen ja aiempi printtiosaamiseni on saanut kaivattua täydennystä digikentältä. Työskentelen osana verkkosivutiimiä, jossa tehtäväni on suunnitella sivustojen ulkoasuja ja parantaa niiden käytettävyyttä. Olen myös mukana kehittämässä asiakkaidemme viestintää yritysidentiteettien ja -materiaalien osalta. Näistä hyviä esimerkkejä ovat logot ja tunnukset sekä värimaailman ja kirjasintyylien määrittely. Yrityksen ilmeen luominen tai päivittäminen on kätevä toteuttaa juuri esimerkiksi verkkosivuston suunnittelun yhteydessä. Kun viestinnän visuaaliset peruspalikat ovat kasassa, saadaan niiden pohjalta luotua myös esitteet, lehti-ilmoitukset, käyntikortit ja muut vastaavat materiaalit.

Ilme osana brändiviestinnän kehittämistä

Horisontin oman yritysbrändin päivitys tuli ajankohtaiseksi juuri niihin aikoihin, kun aloitin täällä työskentelyn. Lähtökohdat tehtävälle olivat sekä innostavat että haastavat, sillä vastaavaa projektia ei tässä mittakaavassa oltu aiemmin Horisontilla toteutettu. Koska brändäyksessä on kyse pitkällisestä ja tavoitteellisesta kehitystyöstä yrityksen maineen ja sen herättämien mielikuvien parissa, oli lähtökohtaisesti selvää, että ilmeen päivitys on meilläkin vain yksi osa suurempaa kokonaisuutta, ikään kuin etappi matkalla kohti pitkän linjan tavoitteita.

Aloitimme käymällä läpi asetetut tavoitteet ja näihin liittyvät odotukset sekä viestintämateriaalien tarpeen. Suunnittelutyön briefissa eli toimeksiannossa on yleisesti ottaen hyvä määritellä lisäksi kohderyhmä, aikataulu, budjetti ja osallistuva tiimi. Alkuun loimme haluttua tyyliä selvittääksemme muutamia moodboardeja, joihin olimme koostaneet mieleistä kuvamateriaalia ja toivottua tunnelmaa. Kun suunta lopulta hahmottui, valittiin ilmettä varten tekstityylit, värimaailma ja suunniteltiin uusi liikemerkki, joka koostuu tekstilogosta ja kuvallisesta symbolista.

Myös Horisontin ikonityyli päivitettiin ja yhdenmukaistettiin. Kuvaelementiksi valikoitui uuden värimaailman mukaisesta gradientista koostuva kevyesti kohiseva ja tunnelmallinen taustakuva, jonka oheen istuvat myös erilaiset valokuvat. Näiden elementtien pohjalta päivitimme alkuun verkkosivustomme, presentaatiopohjamme sekä sosiaalisen median kanavat. Projektin yhtenä tavoitteena oli uuden ilmeen kehityskelpoisuuden säilyttäminen eli ilmeen tuli personoida yritysidentiteettiä riittävästi, muttei liikaa. Yritystoiminnan kasvua ajatellen myös yritysidentiteetille haluttiin siis jättää kasvuvaraa.

Blogi: Yritysilmeen suunnittelu Horisontti Medialle

Mielestäni graafisen suunnittelijan työssä sekä yleisellä tasolla, että kyseisessä projektissa yksi parhaimpia anteja on työn monialaisuus eri tiimeissä. Mahdollisuus oppia uutta eri alojen osaajilta ja soveltaa omaa osaamista yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi palkitsee lopulta, kun onnistutaan luomaan jotain uutta ja nähdään tuloksia. Sama pätee asiakasprojekteihin, joissa jokainen asiakas on oman yritystoimintansa ja alansa asiantuntija. Graafikkona pääsee oppimaan jotain uutta joka päivä. Seuraavaksi jatkamme Horisontin visuaalisen viestinnän ja markkinoinnin kehittämistä eri kanavissa sekä verkossa, että sen ulkopuolella.