Title Image

Konversio-optimointi

Ostojen ja toimintojen kasvattaminen

Internetmarkkinoinnin osa-alue

Mitä konversio-optimointi on?

Tuottavien ostojen tai toimintojen kasvattaminen samalla asiakasmäärällä.

Asiakkaan ymmärtäminen

Sivustolla vierailevien henkilöiden käyttäytymisen seuraaminen

Konversio-optimointi on todella kustannustehokasta.

Käyttäytymisen tutkiminen

esimerkiksi huomio-analyysin tai kuumakartan avulla.

Mitä konversio on?

Konversion kehittämisellä tarkoitetaan tuottavien ostojen tai toimintojen kasvattamista samalla asiakasmäärällä. Konversioksi voidaan määritellä mikä tahansa suorasti tai epäsuorasti tuottava toimenpide, jonka asiakas tekee. Esimerkiksi ostos, esitteen lataus tai tarjouspyynnön jättäminen, joista tietty prosentti johtaa transaktioon, voidaan määritellä konversioksi.

ja miten sitä voi kehittää?

Konversiota voidaan parantaa käytännössä muokkaamalla sivua käyttäjäystävällisemmäksi ja myyvämmäksi. Tarkoituksena on tutkia sivustolla vierailevien henkilöiden käyttäytymistä esimerkiksi huomio-analyysin tai kuumakartan avulla. Parhaat tulokset saavutetaan, kun ymmärretään mitkä ovat aidosti tuottavia käyttäytymismalleja, ja muokataan sivut sen mukaan tukemaan näitä malleja mahdollisimman tehokkaasti.

a